Is uw bedrijf verkoopklaar?

Check nu met gratis voucher!
Als erkende bedrijfsbemiddelaars mogen wij ons gecertificeerde, deskundige, ervaren en integere bedrijfsovernamespecialisten noemen.

Dit gaat ons nog niet ver genoeg. Wanneer u overweegt tot verkoop over te gaan te willen verkopen, wilt u namelijk uw bedrijf ook succesvol verkopen. Dit succes wordt met name bepaald door de mate van aantrekkelijkheid van uw bedrijf voor potentiële kopers.

Onderzoek nu de aantrekkelijkheid van uw bedrijf!
Take 5 heeft een slimme bedrijfsscan ontwikkeld, welke exact aangeeft hoe het met de aantrekkelijkheid van uw bedrijf en uw afzetmarkt is gesteld.

Nog belangrijker is, dat deze scan ook aangeeft op welke onderwerpen uw bedrijf effectief en snel structureel aantrekkelijker is te maken.

Belangrijke vragen in dit kader kunnen zijn:

  • Hoe misbaar bent u in uw bedrijf?
  • Is er een strategische visie, vertaald naar concrete doelstellingen?
  • Is er een goed functionerend Management Informatie Systeem?
  • Is de risicospreiding van uw bedrijf op orde?
  • Hoe is het met uw concurrentiepositie gesteld?
  • Kunnen uw (productie-) kosten omlaag?
  • Is uw integrale kwaliteitszorg op orde?

Take 5 daagt u uit!
Wij bieden u gratis (ter waarde van € 1500,-) onze slimme bedrijfsscan aan, die de mate van aantrekkelijkheid van uw bedrijf meet. Wij investeren 10 tot 12 uur in u en uw bedrijf en doen onderzoek door middel van gestructureerde interviews en desk research. U ontvangt een helder score overzicht n.a.v. deze scan.

Mocht de uitslag van dit onderzoek leiden tot een behoefte aan optimalisatie op enkele of meerdere aandachtspunten binnen uw organisatie, dan stellen wij graag een praktisch plan van aanpak voor u op. En wanneer u dit op prijs stelt, nemen wij graag de verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze verbeteringen.

Voucher aanvragen!