Onze ervaringen

We have been there

Take 5 bestaat uit een team van generalisten in combinatie met specifieke specialisaties. En deze kennis hebben ze niet opgedaan uit alleen de studieboeken maar juist ook uit de ervaringen die ze zelf (ook als ondernemer) hebben opgedaan in de praktijk. Een praktijk die net als alle ondernemers gaat met vallen en opstaan waardoor je steeds sterker wordt en meer ervaring krijgt om de volgende hobbels op de weg vóór te zijn. Dat stelt TAKE 5 graag ter beschikking aan jou om meer uit je onderneming te halen.

Om te weten wat de ervaringen zijn van het TAKE 5 team hebben we op de 5 specialistische gebieden toegelicht wat die ervaring nu werkelijk betekent.

“Ik heb geen opvolger”

Digitaliseringsbedrijf in een niche opererend met zeer hoge kwaliteitsnormen begeleid in de verkoop naar nieuwe eigenaar. Reden is gepensioneerde leeftijd groot aandeelhouder en geen opvolging intern. Bedrijf eerst verkoopklaar gemaakt (optimalisatieproces en scheiding vastgoed en bedrijfsactiviteiten), aansluitend selectie geïnteresseerde marktpartijen tot stand gebracht. Momenteel in een fase van onderhandeling met shortlist overnamepartijen.

“Hoe krijg ik mijn plannen gefinancierd”

Het aanvragen van een financiering is erg specifiek. De basis is een goede analyse van plannen en geldstromen.  Binnen vele MKB bedrijven in veel branches financieringen geregeld om hun plannen te realiseren. Hierbij is de grootste 4 miljoen geweest inclusief een buitenland constructie. Tegenwoordig ligt de uitdaging om een juiste combinatie met financieringspartijen te maken. Uiteraard kan dit niet zonder goed opgezet financieringsplan

“Krijg ik internationale (chemie)organisaties geïntegreerd”

Het integreren van de Europese organisaties van chemie bedrijven die aangekocht werden om tot 1 groot internationaal chemieconcern te komen. Het aansluiten van de aangekochte organisaties op shared service concepten, centraal gestuurde business modellen en het brengen van deze organisaties naar 1 systeem en 1 centraal gestuurde organisatie. Verantwoordelijk voor de vraagstukken rond centralisatie van activiteiten, cultuurveranderingen (binnen 1 land maar ook tussen landen culturen), trainingen/educatie rond nieuwe werkwijze, afspraken met sociale partners en collectieve ontslag procedures, etc.

“Kan ik kwaliteit borgen bij een beursgenoteerde Noorse organisatie”

Het integreren van een Amerikaanse (beursgenoteerde) multinational, gespecialiseerd in medische apparatuur (medical devices), in een  Noorse organisatie. Met name het verankeren van de kwaliteit en de beheersbaarheid aangaande Regulatory Affairs en FDA aanvragen.

“Krijg ik verschillende culturele neuzen de zelfde kant op”

Teneinde een breder aanbod te genereren (multi –utility) bij een NUTS organisatie werden er diverse (internationale) bedrijven overgenomen, met aanpalende activiteiten. De uitdaging was, o.a.vanwege de verschillende culturen, de diverse divisies, hulp- en stafdiensten te integreren. De verschillen in salarishuizen, organisatie aansturing, internationale overheidsregelingen vragen om een zorgvuldig toezicht.

“Is produceren in Nederland nog lucratief”

Het opzetten van een productielijn in de Filipijnen van (thematische)polyester producten aangezien produceren in Nederland steeds omslachtiger werd vanwege wet- en regelgeving en productiekosten. Naast het produceren ook het internationaal vermarkten van deze producten vanuit de Filipijnen.

“Is HR Centralisatie in Oost Europa mogelijk”

Analyse van de mogelijkheden om HR processen te centraliseren in een Oost-Europees land. Met de betrokken HR organisaties het in kaart brengen van alle HR processen en vervolgens objectief analyseren welke processen geschikt zijn om centraal te laten uitvoeren en vervolgens waar dat zou kunnen. Tevens mogelijkheid tot opzetten van een opleidingsprogramma ondersteunt door een IT systeem die beheert kon worden vanuit 1 land in Oost-Europa.

“Hoe weet ik of een Aziatische leverancier verantwoord produceert”

Het ontwikkelen van systeemprogramma’s en uitvoeren van audits bij (internationale) leveranciers inde keten, teneinde te controleren of toeleveranciers op een kwalitatief verantwoorde en duurzame wijze produceren en handelen, milieubewust, humaan en veilig.  De bedoeling was, in samenwerking met internationale overheden en d.m.v. subsidiemogelijkheden, om (hoog opgeleide) werklozen tot auditoren op te leiden in het land van herkomst,en deze hiervoor in te schakelen.

“Kent Latijns Amerika alleen maar ‘bulk’”          

In opdracht van de Chileense overheid (en later Uruguay) het trainen en coachen van Chileense (productie)bedrijven bij hun eerste schreden op de Europese markt. Veel productiebedrijven in Chili zijn gericht op commodity producten (bulk) en moesten worden omgeschakeld tot het produceren van consumenten producten. Daarbij was het noodzakelijk de bedrijven te trainen betreffende de marketing gericht op Europa.

“Is Vietnam écht zo goedkoop”

Voor een productiebedrijf in kwaliteit kinderledikanten productie mogelijkheden gevonden in Vietnam. Aangezien de levertijden niet konden worden nagekomen samen met een Nederlandse partner in Vietnam zelf een houtverwerkende fabriek opgestart. De houtsoort moest gebleekt beuken zijn wat in Vietnam niet voorkomt. Vanuit Duitsland beuken naar Vietnam getransporteerd, daar gefabriceerd en weer teruggebracht naar Europa. Ondanks deze transportkosten toch nog een eindproduct dat bijna de helft goedkoper is dan in Nederland.

“Kan een kleine toevoeging een groot verschil maken”

Voor een Amerikaanse multinationaal in de polymeer industrie een nieuw additief in de Benelux markt geïntroduceerd. Dit additief gaf de golfkarton producerende bedrijven een tweetal unieke voordelen. Er kan met dit additief watervaste verlijming van golfkarton worden gerealiseerd en qua productiesnelheid wordt er een rendementsverbetering van circa 10% gerealiseerd. Binnen 2 jaar werd dit additief bij 40% van karton makende bedrijven gebruikt.

“Is een duizendpoot snel inzetbaar”

Door de multiple als technische achtergronden ervaring steeds in staat om snel de “business” als processen eigen te maken. Niet alleen ter vervanging van een niet functionerende manager maar ook ter vervanging bij ziekte of als de focus even ergens ander op moet komen te liggen. Maar ook projectmatig ingezet om nieuwe activiteiten van de grond tekrijgen en daarna over te dragen

“Is IT een efficiënte manier van werken”

Aansturen van project om een geheel nieuw logistiek proces (inclusief een nieuw logistiek IT systeem) in te voeren om zo de werkwijze binnen het bedrijf aan te passen aan een efficiëntere en meer aan de nieuwe markt aangepaste manier van afhandelen van de op- en overslag van de goederen. Enerzijds het creëren van draagvalk om over te stappen naar eennieuwe manier van werken en anderzijds aansturen van IT partner om samen met deorganisatie dit nieuwe proces optimaal te laten aansluiten bij de bedrijfsprocessenen te zorgen dat de IT systemen die op juiste wijze kan ondersteunen.

“Kunnen Europese hotels meer kwaliteit leveren”

Directievoering vanverschillende organisaties in hospitality industry, waarbij vanwege diversemarktontwikkelingen organisatorische wijzigingen,kwaliteitsbeheersingstechnieken en benchmarkmogelijkheden zijn doorgevoerd.Dienaangaande betrokken geweest bij het ontwikkelen van ICT en QAmanagementbeheerssystemen en verantwoordelijk voor uitvoeren audits in heelEuropa bij aangesloten hotels.

 “Kan ik van procesfocus naar productfocus”
Voor een multinational van elektronische componentenin Nederland en Engeland het gehele productieproces heringericht met focus opoptimale betrokkenheid medewerkers, minimale kwaliteitsfouten en optimaleefficiëntie  als uitgangspunten. Volgendezaken geïmplementeerd:
-organisatie ingedeeld in productteams middels autonome taakgroepen dievolledig zelf verantwoordelijk zijn vervaardiging eindproduct (oude situatiebestond uit een organisatie waarbij de 8 processtappen centraal stonden).

“Is non-profit vergelijkbaar met profit”

Voor  groep van praktijk scholing bedrijven in Zuidwest Nederland (13 in totaal) de fusie begeleid naar de Regionale Opleiding Centra (ROC’s) in Zuidwest Nederland. Businessplannen gemaakt voor de 6 ROC’s die de praktijkscholen overnamen, de operationele invlechting begeleid van medewerkers, processen, lesstof , apparatuur en werkwijzen.  Harmonisering van CAO’s uitgerold met alle betrokken medewerkers en directies. Plaatsing en herplaatsing operatie vormgegeven.

 “Waar zijn mijn opdrachtgevers gebleven? “
In een steeds meer competitieve markt een middelgroot ingenieursbureau voorzien van commerciële slagkracht. Klanten vonden altijd het ingenieursbureau totdat de concurrentie actief hun markt ging bewerken. Door onderscheidend vermogen te (her)formuleren en dit actief onder de aandacht brengen bij gedefinieerde Target Markets marktpositie weer heroverd. Deze psychologische herpositionering bij passende doelgroepen door communicatie over de echte unique selling points en passend relatiebeheer invullen waren elementaire kenmerken voor succes

“Eisen nieuwe markten nieuwe diensten”

Voor een internationale onderneming het volledige dienstverleningsconcept opnieuw afgestemd op totaal nieuwe marktsituatie. De analoge dienstverlening van conversie van bronmateriaal naar filmdragers was aan einde van haar product-life-cycle gekomen. De gehele organisatie van binnen deze Group functionerende werkmaatschappijen omgezet  naar digitale dienstverlening. Hierbij is het herinrichten uitgevoerd vanuit de nieuwe ontstane marktbehoefte en vertaald naar nieuwe technische infrastructuur, nieuwe processen en bezetting van medewerkers met nieuwe skills.

“Is Biobased de toekomst”
Door de ervaring in een eigen bedrijf als bij diverse interim opdrachten veel ervaring op diverse functie in het MKB bedrijf. In zowel productie, kunststof,  logistiek, energie, food als in Renewables en Biobased. Het bedrijf leiden van een “ist” naar “soll” situatie. Niet alleen de vorming als implementatie van nieuwe strategische plannen, maar ook zeker het toezicht op de uitvoering.

“Hoe kan ik verantwoord ondernemen”
Zowel als commissaris, toezichthouder, bestuurder en (ad interim) directeur heb ik mij in de profit en non-profit sector bezig gehouden met het implementeren van een gezonde Corporate Governance structuur, visie en strategieontwikkeling, het optimaal vertalen van de markt en de klantbehoefte naar het proces in organisaties en het vertalen van de noodzakelijke verandering naar concreet te nemen stappen. Met aandacht voor gedrag, ethiek en cultuur.