Onze werkwijze

Als echte “ondernemers voor ondernemers” helpen wij  graag met vrijwel elk organisatievraagstuk. Natuurlijk moet onze ondersteuning passen bij het optimaal adviseren van onze opdrachtgevers. In principe is onze dienstverdeling dan ook onder te verdelenin een drietal varianten die we hieronder kort toelichten.

‘Preventief onderhoud’ voor organisaties.

Iedere organisatie heeft wel eens behoefte aan een ‘sparring-partner’ om het beleid  tegen het licht te houden, al was het maar om bedrijfsblindheid te voorkomen.

Soms is dat op tijd maar soms ook wel eens te laat. Het is te vergelijken met een auto, een woning of het menselijk lichaam. Preventief onderhoud is beter en uiteindelijk goedkoper dan ‘reparaties’. Dat zou voor organisaties ook heel wenselijk zijn dus biedt TAKE 5 dit aan in de unieke vorm van een (bedrijfs)abonnement maar………met een specifiek extraatje. In plaats van één consultant krijgt u er vijf. Als bedrijf hebt u te maken met één gesprekspartner van TAKE 5 maar bij specifieke uitdagingen wordt een specialist uit het team ingeschakeld die even de taak van de gesprekspartner overneemt. Zonder extra kosten dus de meest optimale kwaliteit.

Dat is het unieke én de kracht van TAKE 5.  Vandaar de naam…..

Iedere ondernemer, groot of klein, worstelt wel eens met beslissingen die genomen moeten worden. Mogelijke overdenkingen zijn:

 • Neem ik altijd de juiste beslissingen op de juiste momenten. Misschien is het prettig om een gesprekspartner te hebben aan wie ik beslissingen kan voorleggen
 • Behaalt mijn organisatie (inclusief mezelf) wel het benodigde rendement
 • Is er structuur binnen de organisatie
 • Zou ik kunnen besparen op kosten
 • Heb ik de juiste mensen op de juiste plekken zitten
 • Is mijn product of dienst nog up to date
 • Is internet een concurrent voor me of kan ik extra’s creëren om me te onderscheiden
 • Hoe kan ik mijn teamleden optimaal motiveren
 • Moet ik investeren om te vernieuwen
 • Hoe kom ik aan een benodigd krediet
 • Is mijn opvolging geregeld
 • Eigenlijk wil ik ondernemen en niet managen

TAKE 5  kan, met een team van specialisten, uitkomst bieden. Ondernemers met een no-nonsense mentaliteit die zelf de benodigde ervaring hebben opgedaan. Zij bieden structurele assistentie aan in de vorm van een (bedrijfs)abonnement. Wat houdt dit abonnement in:

 • Vast bedrag per maand
 • Specifiek aantal adviesuren per maand
 • Vrije keuze op welke beleidsterrein advies nodig is
 • Speciaal tarief voor specifieke opdrachten of projecten

Uiteraard kan het voorkomen dat de ene maand wat meer advies vergt dan de ander. Daar zijn we flexibel in. We gaan uit van de mix. TAKE 5 kijkt niet cijfermatig naar het verleden maar beleidsmatig naar de toekomst. Structureel en preventief……….

TAKE 5 is een  organisatie adviesbureau bestaande uit vijf doorgewinterde adviseurs, allen ondernemer in hart en nieren.  Door de vele jarenaan managementervaring is TAKE 5 de ideale partner om te consulteren voor veleorganisatorische vraagstukken. Onderwerpen als  reorganisatieprocessen, business development, kostenreductie programma’s, plannen voor overname of juist verkoop van bedrijven, financieringsonderzoeken, duurzaam- en toekomstbestendigheid, TAKE 5 zet organisaties op het juiste spoor.

De partners van TAKE 5 fungeren als professioneel klankbord en maken kwalitatief hoogwaardige plannen die ambitieus  maar ook realistisch zijn.

Veel ondernemers kampen met vragen zoals:

 • Waar vind ik een adviseur die objectief en op no-nonsense basis mij verder helpt?
 • Waar vind ik die vertrouwenspersoon om mijn probleem mee te delen?
 • Waar vind ik die partij die uit ervaring spreekt en van vele markten thuis is?
 • Wie kan een scherpe analyse opstellen voor kostenreductie in mijn organisatie?
 • Ik wil sturen op performance van mijn medewerkers, hoe moet ik dit organiseren?
 • Het water staat me financieel aan de lippen, hoe kom ik uit deze situatie?
 • Ik heb prima producten en diensten, mijn marktaandeel is te laag, hoe los ik dat op?
 • Hoe maak ik mijn onderneming toekomstbestendig?
 • Ik wil gebruik maken van subsidies, hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

 En dan……………………

 …….helpt TAKE 5 om alle vragen te beantwoorden, werkt deze uit in concrete plannen met duidelijke acties, leidend tot gewenst resultaat. Wij leggen de vinger op de “zere plek“ in de organisatieen bieden raad en daad wat leidt tot maximaal bedrijfsresultaat.

TAKE 5 is een interim- en consultancy organisatie welke bestaat uit een vijftal doorgewinterde (interim) managers, ondernemers in harten nieren. Of het nu gaat om een crisis, reorganisatie, fusie  of gewoon voor tijdelijke vervanging, de TAKE 5 interim-manager staat voor u klaar. Hij of zij beschikt over ruimeinterim ervaring die uw zaken voortvarend aanpakt, dit met de drive en ambitieom voor u het gewenste resultaat neer te zetten.

Tijdelijk management is in vele vormen de oplossing voor een organisatie om een moeilijke periode te overbruggen. Juist met een TAKE 5 interim oplossing krijgt u die kennis en kunde van een vakbekwame interim-manager gecombineerd met expertise van de aangesloten partners die fungeren als een professioneel klankbord. Zo wordt slagkracht, ervaring enkennis van uw sector en organisatie optimaal gecombineerd om uw doelen terealiseren.

Veel ondernemers hebben dan ook de volgende vragen op het vlak van tijdelijk management:

 • Waar vind ik een interim-manager met een gedegen organisatie achter zich?
 • Waar vind ik die interim-manager die ook echt verantwoordelijkheid neemt?
 • Is mijn bedrijf of organisatie wel voldoende marktgericht en waar vind ik die interim-manager die mij hierbij helpt?
 • Ik moet reorganiseren, maar ik wil een interim-manager die mij helpt dit goed te doen, waar vind ik die?
 • Mijn organisatie is “ingedut”, hoe en wie helpt mij weer mijn organisatie vitaal te krijgen?
 • Ik moet snel een turn-around realiseren anders gaan we failliet, welke interim-manager helpt mij een faillissement te voorkomen en weer structureel goed te presteren?
 • Ik wil mijn sales & marketing afdeling beter laten presteren, wie kan mij helpen?
 • Ik wil mijn bedrijf / organisatie veranderen, maar ik kom er niet door heen, wie kan mij helpen?

 En dan…..

….helpen wij heel concreet om uw doelen te realiseren met tijdelijke ondersteuning. Van plan van aanpak t/m stap voor stap naar het gewenste eindresultaat. Van gewoon “het stuur een poos vasthouden”  t/m  ingrijpende reorganisaties op alle functionelegebieden  van uw bedrijf, organisatie ofinstelling

Meer informatie?