Feiten

Vrijwel iedere onderneming heeft minimaal 10% nutteloze, lastig beheersbare kosten of inefficiënte processen , ten laste vallend van de winst en leidend tot klantverlies en inkomstenderving. Investeren in preventie is lastig, omdat de oorzaken van deze in-efficiency niet altijd even altijd zichtbaar zijn.

Slechts het topje van de ijsberg is zichtbaar, bv herstelkosten, klantverlies, claims bij leveranciers, onnodig overwerk, teveel voorraad, zich herhalende fouten, te lage calculatie, arbeidsconflicten, ongemotiveerde medewerkers. Daarnaast worstelt de ondernemer met vragen van procesmatige aard als het verbeteren van salesrendement, productie doorlooptijd, logistieke orderafwikkeling, maandrapportages, cashflow, debiteurenstand en verlagen van overheadkosten.

TAKE5 biedt uitkomst, door snelle en zorgvuldige analyse van de organisatie en tracering van de oorzaak van deze overbodige kosten. Ook ondersteunt TAKE5 bij het inrichten van effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen, welke leiden tot kostvermijding en winstoptimalisatie.

Meer weten ?