Het belang van internationalisering voor een MKB bedrijf

Tegenwoordig kunnen bedrijven ervoor kiezen om een globale strategie toe te passen om zo snel te anticiperen en bewegen op grotere schaal om te profiteren van grensoverschrijdende activiteiten. Export wordt dan ook gezien als een veelgenoemde motor van de Nederlandse economie. Dat is ook niet zo apart gezien onze ligging en de technologieën en processen die tegenwoordig ter beschikking zijn. Zo hebben we sterken banden met onze buurlanden en beschikken we over goede toegankelijke havens. Lees hieronder welke kansen internationaal zakendoen biedt voor uw MKB-onderneming. 

Grootte export in Nederland

Nederland is een klein land, maar een grote handelaar. Dit kunnen we goed terugzien in de cijfers op het platform Statista bij de Top 20 export countries worldwide. Hierbij staat Nederland op de vierde plek wereldwijd als land met de meeste export. Nederland exporteerde in 2019 aan een bedrag van 584,05 miljard euro. Daarbij geeft CBS aan dat een derde van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt verdiend aan de export. Dat is dus een groot deel. 

De meest belangrijkste exportbestemmingen voor Nederlandse bedrijven blijven Europese landen, met België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bovenaan deze lijst. In het algemeen wordt export gezien als een activiteit voor grotere bedrijven. Dit komt omdat er vaak veel uitdaging om de hoek komen bij het betreden van een markt over de grens. Uitdagingen zoals niet goed weten welke mogelijkheden er zijn op die markten, de schaal ontbreekt enz. 

Meer omzet 

Het grootste voordeel is dat wanneer je bedrijf een nieuwe markt betreedt, je toegang krijgt tot een grotere afzetmarkt, wat uiteindelijk zal resulteren in meer omzet. Hierdoor ben je nu ook niet meer afhankelijk van maar één markt. Ook kan je winst halen doordat je in het buitenland op zoek kan gaan naar goedkopere leveranciers of productiebedrijven, waardoor je uiteindelijk lagere kosten hebt en meer winst overhoudt.

Sterke concurrentie positie

Het betreden van een nieuwe markt geeft veel mogelijkheden op een nieuwe afzetmarkt. Zo kan nieuwe kennis opgedaan worden en het vermogen versterkt worden waardoor het bedrijf een sterkere concurrentie positie op de markt realiseert. 

Overheidssubsidies voor export

De  belangrijkste  waarnemingen binnen het MKB zijn: Het belang van de  export  voor het  Nederlandse  MKB  neemt nog steeds  toe. Wil jij meer weten over hoe jij je bedrijf door middel van export kan laten groeien? Neem dan contact op met onze ervaren exportspecialisten.

   Aansprakelijkheidsbeperking
De informatie in dit artikel is bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van nadere toelichting, uitleg of advies heeft dit een algemeen karakter en is dit niet één op één toepasbaar binnen jouw situatie. Wij adviseren je daarom altijd contact op te nemen met een van onze adviseurs voordat je op basis van de informatie, uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Maak kennis met ons

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Denk je eraan om je bedrijf te verkopen of wil je juist een onderneming overnemen? Neem contact met ons op of maak direct een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

    Maak direct een afspraak