Zero Friction en Take 5

De cloud software van Zero Friction zorgt voor een eenvoudig en transparant facturatieproces van warmteleveranciers en gebouwbeheerders. Door de softwaretoepassing van Zero Friction te koppelen met de warmtemeter en een boekhoudpakket naar keuze kunnen de meetdata automatisch worden omgezet in facturen. Hierdoor kunnen de facturen geautomatiseerd verstuurd worden naar eindgebruikers, betalingen worden opgevolgd én kunnen eindgebruikers gebruik maken van een persoonlijk internetportaal om hun verbruik en betalingsgegevens te kunnen inzien.

Take 5 heeft Zero Friction geholpen met het verduidelijken van de bestaande commerciële propositie en aanpak, waardoor Zero Friction aanzienlijke verkoopresultaten heeft kunnen boeken door de softwaretoepassing beter in de markt te zetten.

Take 5 heeft ons heel erg geholpen om onze commerciële propositie te verduidelijken naar onze doelgroep. Door onze propositie scherper te stellen zijn we nu in staat om helder onze specifieke voordelen te beschrijven.
Wim Jacobs General Manager Zero Friction
1551108422238