VLAIO Groeisubsidie voor internationalisatie

De KMO-Groeisubsidie van de Vlaamse overheid stelt bedrijven in staat om een groeitraject te realiseren. Hierbij kunnen ze beschikken over externe experts om dit traject vorm te geven. Het doel is om internationale ambities sneller om te kunnen zetten in blijvende resultaten. De KMO-Groeisubsidie van de Vlaamse overheid bedraagt 50% van de gemaakte kosten. Het subsidiebedrag per traject is € 25.000,-.

Internationalisatie: onze expertise

Eén van de onderwerpen die ondersteund worden door de overheid betreft internationalisatie. Take 5 kan bij deze trajecten ingeschakeld worden als expert. Take 5 heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van deze trajecten in diverse branches.
Specialist in bedrijfsovernames | Take 5

Onze maatwerk aanpak per traject

Bovenstaand stappenplan geeft een goed beeld van hoe het verkopen van je bedrijf doorgaans zal verlopen. Wanneer je Take 5 de verkoop van je bedrijf laat begeleiden, hanteren we echter altijd een maatwerk aanpak per situatie. Onze ervaren overnameadviseurs passen het standaard stappenplan waar nodig aan op jouw bedrijf en de markt waarin je opereert. Dit doen we met maar één doel, het maximale uit het verkooptraject halen, voor jou!

Standaard stappenplan ontwikkelen buitenlandse activiteiten

 • 1
  Internationale strategieontwikkeling

 • 2
  Ontwikkelen sales en marketing functie

  Het opstellen van een passend commercieel beleid en posities, aansluitend op de onder stap 1 gedefinieerde strategie

 • 3
  Internationaal marktonderzoek focuslanden

  Begeleiding bij zoektocht naar geschikte handelspartners en het begeleiden bij het selecteren van de juiste handelspartners

 • 4
  Coaching ten aanzien van implementatie

  Coaching met betrekking tot de implementatie van de geformuleerde strategie en doelgerichte en effectieve omgang met buitenlandse handelspartners

Begeleiding subsidieaanvraag

De eerstvolgende aanvraagperiode voor de KMO-Groeisubsidie vindt plaats aan het einde van dit kalenderjaar. Wanneer je de KMO-Groeisubsidie wenst aan te vragen, neem dan beslist contact op met Take 5, het kan je namelijk helpen om de subsidieaanvraag vlot te doen verlopen. De Vlaamse overheid beslist snel over de aanvraag (binnen de 60 dagen).

Klaar voor de volgende stap?

Maak vrijblijvend kennis met onze experts